Salt la informațiile despre produs
1 din 1

Carti-frumoase

Sărbători fericite. Predici la praznice și sărbători

Sărbători fericite. Predici la praznice și sărbători

Preț obișnuit 28,00 lei
Preț obișnuit Preț redus 28,00 lei
Reducere Stoc epuizat
Taxele de expediere sunt calculate la finalizarea comenzii.
Title
Sfântul Ioan Gură de Aur spune că adevărata sărbătoare este conştiinţa curată. Cel ce are conştiinţă curată pururi sărbătoreşte. Pentru acela, sărbătorile nu sunt numai la zilele hotărâte de Sfânta Biserică, ci sufletul cel curat este totdeauna în sărbătoare şi sărbătoarea lui este o sărbătoare veşnică şi o înainte închipuire a sărbătorii celei de sfârşit din veacul ce va să vie.  
Să nu aşteptăm să sărbătorim doar atunci când vine sărbătoarea, ci să fim pregătiţi ca să putem să sărbătorim aşa cum trebuie. Ca să-L putem întâmpina pe Domnul Hristos cu vrednicia magilor, care, văzând steaua, au mers după stea şi L-au căutat până L-au găsit, şi L-au întâmpinat cu daruri – cu aur, cu tămâie şi cu smirnă – daruri vrednice de un fiu de împărat, de un om ales, şi noi trebuie să trăim în aşa fel încât să avem aurul credinţei, tămâia rugăciunii, smirna de bună mireasmă a nădejdii, să avem în sufletul nostru aceste virtuţi pentru a fi vrednici de Acela care ”pentru noi şi pentru a noastră mântuire S-a pogorât din cer şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a făcut om”.  
Fiecare dintre noi poate deveni un cer nou, poate deveni un locaş al lui Dumnezeu, poate deveni lumină din lumina lui Dumnezeu. De fapt, este ceea ce ne dorim cu toţii când zicem „Sărbători fericite!”. Prin această urare noi ne exprimăm dorinţa ca totul să fie în rânduială, să avem cele de trebuinţă, să fim sănătoşi, să ne putem bucura de ceea ce avem şi de cât ştim noi despre Dumnezeu. Însă, „Sărbători Fericite!” înseamnă şi sărbători în care ne simţim mai aproape de Dumnezeu, în care ne facem mai buni, mai curaţi, mai înţelepţi şi mai primitori pentru darul lui Dumnezeu. Este ceea ce vă doresc din toată inima şi îmi doresc şi mie. Să dorim tuturor „Sărbători fericite!”, spor în viaţă şi în credinţă.
Harul Domnului nostru Iisus Hristos, şi dragostea lui Dumnezeu Tatăl, şi împărtăşirea Sfântului Duh, să fie cu noi cu toţi! Binecuvântarea Domnului peste noi toţi, acum şi pururi şi-n vecii vecilor. Amin.
                               Arhim. Teofil Părăian
 
Cuprins
 
Sărbători fericite!   ...............................................................   5
Sfânta Liturghie – o sărbătorire cuprinzătoare   ...................    6
 
Predici la Praznicele Împărăteşti
 
1. Naşterea Domnului - Crăciunul (25 decembrie)   ............   13
2. Tăierea împrejur a Domnului nostru Iisus Hristos (1 ianuarie)    24
3. Botezul Domnului (Boboteaza) (6 ianuarie)   .................   32
4. Întâmpinarea Domnului (2 februarie)   ...........................   39
5. Intrarea în Ierusalim a Domnului nostru Iisus Hristos (Floriile) ... 47
6. Învierea Domnului (Sfintele Paşti)   ................................ 55
7. Înălţarea la cer   .............................................................. 65
8. Pogorârea Sfântului Duh (Rusaliile; Cincizecimea) ........   74
9. Schimbarea la Faţă (6 august)   ......................................   82
10. Înălţarea Sfintei Cruci (14 septembrie)   ........................   88
    
Predici la Praznicele Maicii Domnului
 
1. Naşterea Maicii Domnului (8 septembrie)   .................... 101
2. Intrarea în biserică a Maicii Domnului (21 noiembrie)       111
3. Bunavestire (25 martie)   ............................................... 117 
4. Adormirea Maicii Domnului (15 august)   .....................   127
5. Soborul Maicii Domnului (26 decembrie)   ...................   132
 
Predici la Sărbătorile Sfinţilor
 
1. Sfânta Parascheva (14 octombrie)   ................................ 143
2. Sfântul Dimitrie, izvorâtorul de mir (26 octombrie)   ...... 147
3. Sfinţii Mihail şi Gavril (8 noiembrie)   ............................ 152
4. Sfântul Nicolae (6 decembie)   ....................................... 158
5. Sfântul Vasile. Anul nou (1 ianuarie) ............................. 162
6. Soborul Sfântului Ioan Botezătorul (7 ianuarie)   ........... 170 
7. Sfinţii Trei Ierarhi ( 30 ianuarie)   ................................... 176
8. Sfântul Gheorghe (23 aprilie)   ....................................... 186
9. Sfinţii Constantin şi Elena (21 mai)     ............................ 193                  
10. Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul (24 iunie)   ........... 197
11. Sfinţii Petru şi Pavel (29 iunie)   ................................... 205
12. Sfântul Ilie (20 iulie)   .................................................. 213
13. Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul (29 august)   220
 
Cuvinte de folos şi de bucurie
 
Să ne înălţăm prin credinţă la fericire   ...............................   228
De ce sunteţi trişti? Înmulţiţi bucuria!   .............................. 233
Mărturisiri:       - Moştenirea mea de la Părintele Arsenie ...... 249
                        - Ceea ce faci, te şi face!   ..........................   250
Vedeți detaliile complete