Salt la informațiile despre produs
1 din 1

Carti-frumoase

Rugăciunea în Duh și Adevăr- filozofia și teologia capitolelor Despre rugăciune ale avvei Evagrie Ponticul și spiritualitatea Părinților pustiei

Rugăciunea în Duh și Adevăr- filozofia și teologia capitolelor Despre rugăciune ale avvei Evagrie Ponticul și spiritualitatea Părinților pustiei

Preț obișnuit 60,00 lei
Preț obișnuit Preț redus 60,00 lei
Reducere Stoc epuizat
Taxele de expediere sunt calculate la finalizarea comenzii.
Title
Cele 153 de „capitole” Despre rugăciune ale avvei Evagrie Ponticul († 399) sunt cel mai „mistic” tratat evagrian. Fiecare din ele, de o concizie lapidară şi aparentă simplitate, e o nestemată şlefuită în multiple faţete. Alături de prologul conceput ca un program, cele 153 de „teze” despre rugăciune evagriene alcătuiesc totodată un ansamblu unitar pe cât de savant articulat, pe atât de enigmatic. Explicarea lor continuă să fie o provocare pentru toţi cei pasionaţi de teme duhovniceşti. 
O regulă clasică a oricărei interpretări spune că sensul deplin al unui text poate fi sesizat doar ţinând seama de contextul apariţiei sale. Nici un mistic însă nu se roagă şi nu gândeşte în afara contextului său istoric, a mediului său uman foarte concret, iar acesta aruncă mult mai multă lumină decât se crede asupra gândirii lui. În cazul avvei Evagrie acest context fiind unul profund duhovnicesc, elucidarea lui permite evitarea multor anacronisme şi răstălmăciri de tot felul, ceea ce nu e puţin lucru. 
Rod a peste trei decenii de meditaţie şi investigaţie susţinută asupra acestui text clasic al spiritualităţii filocalice, reflecţiile părintelui Gabriel Bunge s-au concretizat în seria celor treizeci de incitante şi lămuritoare studii cuprinse în volumul de faţă. Cele cinci secţiuni în care sunt grupate alcătuiesc tot atâtea etape ale unei demonstraţii inedite. Filozofia şi teologia evagriană a rugăciunii sunt atent şi fin reconstituite pe fundalul tradiţiei monahale egiptene ca replică dată controversei antropomorfiste de avva Evagrie aflat în dialog cu scrierile pahomiene şi epistolele antoniene, ferm ancorat în spiritualitatea Părinţilor pustiei şi interpret fidel al acesteia. 
 
Cuprins 
Cuvânt-înainte 
Introducere. Evagrie Ponticul — un autor dificil 
Partea întâi 
„Evagrie înţeleptul” 
Imaginea lui Evagrie în istorie 
1. „Evagrie înţeleptul” sau „Evagrie intelectualul”? Priviri asupra imaginii lui Evagrie în istorie 
2. „Înţelepciunea care vine din afară”. Evagrie şi „înţelepţii acestei lumi” 
3. „Filozofând în vederea rugăciunii”. Mai mult decât un tribut adus culturii epocii 
Partea a doua 
„Absurda erezie a antropomorfiştilor” 
Situarea în context a tratatului Despre rugăciune 
4. Controversa antropomorfită. Schiţă istorică 
5. „Dumnezeu n-are corp”. Evagrie, Palladios, Cassian şi Rufin, martori ai controversei antropomorfite 
6. „După chipul lui Dumnezeu”. Dimensiunea biblico-teologică a controversei antropomorfite 
Partea a treia 
„Vreau să-mi spui, părinte, că voi vedea pe Dumnezeu!” 
Pahomie şi primii săi ucenicii în izvoarele pahomiene 
7. „Ochii părintelui nostru Pahomie şi cei ai lui Teodor s-au deschis”. Pahomie şi Teodor „văzători” 
8. „Domnul şezând pe un tron înalt”. Vedeniile lui Pahomie şi Teodor după Vieţile copte 
9. „Să nu vrei să-L vezi pe Hristos în chip sensibil!” O punere la punct a lui Evagrie 
10. „Voinţa Domnului”. Finalitatea duhovnicească a „vedeniilor” 
11. „Domnul slavei încununat cu spini”. Pahomie şi Teodor văzători în tradiţia pahomiană greacă 
12. „Povesteşte-ne una din vedeniile tale!” „Vedeniile” lui Pahomie devin o problemă 
13. „Mai spune în cărţile sale…”. Controversă în jurul „cărţilor lui Origen” 
14. „Dorinţa după vedenii — o înşelare”. O evoluţie remarcabilă 
Partea a patra 
„Rugaţi-vă în Duh şi Adevăr” 
Răspunsul lui Evagrie dat antropomorfiştilor 
15. Lea şi Rahela. Programul duhovnicesc al tratatului Despre rugăciune 
16. „Filozofând pentru rugăciune”. Răspunsul „filozofului” Evagrie dat antropomorfiştilor 
17. „Rugăciunea curată”. Scop ultim sau etapă? 
18. „Bine-cinstitoarea cunoaştere a Treimii”. Mistică trinitară sau speculaţie monistă? 
19. „Duhul Sfânt compătimitorul”. „Spiritualitatea” evagriană 
20. „Rugăciunea adevărată”. „Teologia rugăciunii” la Evagrie 
21. „Văzând faţa Tatălui Care este în ceruri”. Dimensiunea hristologică a controversei antropomorfite 
22. „Fără nimic intermediar”. Răspunsul lui Evagrie „teologhisitorul” la aspiraţiile antropomorfiştilor 
23. „Dincolo de orice înţelegere”. Noţiunea de gnosis la Evagrie 
Partea a cincea 
„Dreptul Antonie” 
La izvoarele spiritualităţii evagriene 
Introducere. Evagrie Ponticul: inovator sau interpret fidel al învăţăturii Părinţilor deşertului? Locul lui Evagrie în tradiţia monahală a secolului IV 
24. „Învăţat de Dumnezeu”. Antonie după Atanasie 
25. „Pârga anahoreţilor”. Antonie după Evagrie 
26. „Primul locuitor al deşertului”. O mărturie a lui Rufin despre Antonie 
27. „Fericitul Antonie”. Mărturia lui Ioan Cassian 
28. „Antonie cel Mare”. Văzut de Palladios 
29. „Antonie scrie fraţilor săi”. Antonie după Antonie 
30. „Să ne închinăm Tatălui «cum trebuie»”. La izvoarele învăţăturii evagriene despre rugăciunea „în Duh şi Adevăr” 
Epilog. Evagrie la şcoala „dreptului Antonie” 

EVAGRIE PONTICUL, Despre rugăciune 

ANTONIE CEL MARE, Epistole 

Prescurtări şi bibliografie (1. Scrierile lui Evagrie / 2. Alte izvoare / 3. Bibliografie selectivă
Vedeți detaliile complete