Salt la informațiile despre produs
1 din 1

Carti-frumoase

Părintele Arsenie Boca. O viață închinată schimbării vieții noastre - coperta cartonată

Părintele Arsenie Boca. O viață închinată schimbării vieții noastre - coperta cartonată

Preț obișnuit 70,00 lei
Preț obișnuit Preț redus 70,00 lei
Reducere Stoc epuizat
Taxele de expediere sunt calculate la finalizarea comenzii.
Title
<< Întâlnirea cu scrierile Părintelui Arsenie îţi luminează mintea şi-ţi odihneşte sufletul. În ortodoxie, când te luminezi, nu-ţi descoperi „Eul superior”, ci îţi vezi păcatele; nu eşti la sfârşitul drumului, ci la începutul lui. Îţi dezgropi apoi talanţii (îngropaţi în păcate), încerci să-i înmulţeşti şi astfel viaţa ţi se schimbă. „O viaţă închinată schimbării vieţii noastre” – aşa descrie un părinte viaţa Părintelui Arsenie. Întâlnirea cu Părintele Arsenie era ca o întâlnire cu viaţa viitoare, cu „cealaltă parte a vieţii noastre”, pe care oamenii o doreau mai bună. Şi la fel este, astăzi, întâlnirea cu scrierile, cu mărturiile şi cu mormântul său.>> (Ioan Cişmileanu) 
Comanda cartea prin libraria online 
 
CUPRINS 
Viaţa 
Părintele Arsenie Boca – note biografice / 5 
 
Naşterea, copilăria, adolescenţa. „Excepţional de înzestrat, de 
 o voinţă extraordinară, cu o memorie formidabilă…” / 7 
Sibiu, Bucureşti, Athos. Student şi diacon. Abilitate de a studia, 
 tărie de voinţă, ţinută ascetică / 10 
Sâmbăta. Stareţ şi duhovnic. „Zguduiri sufleteşti înnoitoare” 
Mişcătoarea şi emoţionanta tundere în monahism - Diac. Haralambie Cojocaru / 15 
Un caracter integru şi un monah de aspră trăire duhovnicească - Diac. Dr. Grigorie T. Marcu / 15 
O vie restaurare a celui mai autentic duh ortodox - Pr. Prof. D. Stăniloae / 16 
Minunea cea mai mare a Părintelui Arsenie era schimbarea vieţii noastre - Pr. Ioan Sofonea / 18 
Mişcarea înnoitoare de la Sâmbăta / 19 
Amenajarea grădinii – o veritabilă lucrare de artă / 24 
Ample acţiuni misionare / 25 
Legătura cu rezistenţa anticomunistă / 25 
Chemarea la treapta arhieriei / 30 
Ultimul hram la Sâmbăta. 10.000 de suflete / 31 
Prislop. Ctitor şi duhovnic. Artă decorativă, muncă, temniţă, 
 izolare / 32 
Un adevărat parc natural şi spiritual, după planurile Părintelui Arsenie / 32 
O soluţie pentru vremea aceea - Părintele Teofil Părăian / 35 
„Sunteţi un izvor curat din care se adapă oile lui Hristos cele însetate de apa vieţii” - Părintele Ilie Cleopa / 36 
Izolarea, încercarea de compromitere şi alungarea / 40 
Părintele Arsenie în închisorile comuniste. „Să răbdaţi şi voi 
 prigonirile lui antihrist…” 
Amplul plan de distrugere a vieţii religioase din România - A.N. Petcu / 42 
Verticalitate morală şi profunzime sufletească - Pr. Dr. Mihai Săsăujan / 43 
„N-ai dreptul să antrenezi poporul într-o persecuţie” - Monahia Zamfira Constantinescu / 44 
Părintele Arsenie era acolo, la Securitate, un stâlp de lumină pentru sufletele chinuite - Pr. Ioan Comşa / 45 
Povestiri (extra)ordinare / 46 
Bucureşti. Pribeag, muncitor, sub lupa Securităţii / 50 
Drăgănescu. Pictor de icoane şi de suflete. „Pictura mă 
 suplineşte” / 53 
Sinaia. Retragerea. „Grav bolnav, imobilizat la pat” / 56 
Călugărul răstignit. O interdicţie dureroasă. „Nu mă pot juca 
 cu ascultarea” /57 
28 noiembrie 1989. Plecarea. „Ştiu unde mă duc, am mai fost 
 acolo!” / 59 
 „Ai iubit omul, te-ai dăruit cu tot sufletul necazurilor lui, bucuriilor lui” – cuvântare la înmormântarea Părintelui Arsenie - Pr. Savian Bunescu / 60 
„Nu ştiu dacă ştiţi pe cine am înmormântat…” / 65 
 
Schiţe de portret 
L-am asemănat de multe ori cu Ioan Botezătorul - ÎPS Antonie Plămădeală / 66 
Port o dragoste întreagă şi încredere neţărmurită în Părintele Boca – Valeriu Gafencu / 67 
Dintr-o trăire foarte profund creştină, avea clarviziune – Aspazia Oţel Petrescu / 68 
Un Moise care ne-a despărţit Marea Roşie– PS Daniil / 69 
Părintele Arsenie a fost unic– Părintele Teofil Părăian / 69 
Însuşiri native de excepţie, pregătire intelectuală şi un har deosebit– Arhim. Vasile Prescure/ 70 
Era un vizionar, un profet – Prof. Fl. Ghiţescu/ 72 
Lumină intelectuală şi spirituală câştigată prin studiu, meditaţii adânci şi suferinţă – Pr. Prof. Simion Todoran/ 74 
Un om mai presus de oameni / 75 
 
1. Duhovnic, vizionar, îndrumător de suflete 
 
„Unde nu e păcat, toate le învingeţi; unde e păcat, toate merg greu” – Părintele Pantelimon Munteanu/ 79 
Prima întâlnire cu Părintele.„Când l-am văzut… m-a străpuns ceva în inimă” / 80 
Darul profeţiei: „Când îţi pui tot sufletul, ştii!” – Pr. Prof. Ilie Moldovan/ 90 
La Sfânta Liturghie simţeai prezenţa şi puterea Mântuitorului şi… plângeai – Aspazia Oţel Petrescu / 91 
Toate minunile le făcea spre slava lui Dumnezeu şi ca să-l elibereze pe om – Protosinghel Ghelasie Ţepeş / 101 
Toată Ţara Făgăraşului l-a avut şi-l are ca sfânt – Interviu cu Părintele Petru Moga / 107 
Duhovnic şi duhovnicie. „Îţi ştia gândul, îţi ştia totul” / 110 
Îndrumări epistolare/ 149 
Mulţi erau atraşi de darul său.A luminat ceva din interdeterminarea sufletului şi trupului / 155 
 
2. Vindecător şi grabnic ajutător 
Mi-a dat putere să pot umbla pe picioare - Preoteasa Ileana Ramba, Braşov / 156 
Am fost moartă şi am înviat.„Numai mintea o aveam întreagă…” -Maica Stareţă Marina Lupău / 162 
Nenumărate vindecări şi dezlegări/ 166 
Sfaturi date de Părintele Arsenie/ 180 
 
3. Profet, văzător cu duhul, făcător de minuni 
Despre darurile şi sfinţenia Părintelui. „Avea darul înainte 
 vederii şi pătrundea în sufletul omului” / 181 
Despre viitorul României. „Vor veni necazuri mai mari decât 
 Munţii Făgăraşului” / 193 
Sfârşitul lumii depinde de purtarea lumii/ 196 
Sfânta Liturghie mai ţine lumea. Din zicerile şi scrierile 
 Părintelui Arsenie/ 196 
 
4. Artist 
Pictura de la Drăgănescu 
„E un stil nou, e o pictură nouă, după viziunea nouă pe care o porţi în suflet” - Nichifor Crainic / 198 
Pictorul de la biserica Drăgănescu. Predicile de pe pereţi / 199 
Bijuteria de la Drăgănescu. O pictură spiritualizată - Pr. Savian Bunescu / 203 
„Judecata de Apoi” şi „Calea Vieţii şi calea morţii” în pictura Părintelui Arsenie Boca - Î.P.S. Laurenţiu Streza / 208 
„Părinte, tu nu pictezi, ci predici fierbinte pe ziduri!” / 213 
„O viziune unică, dar ortodoxă” / 214 
Picturi în Bucureşti şi în ţară 
Urme ale Părintelui Arsenie regăsite în capitală / 214 
Alte întâlniri iconice cu Părintele Arsenie Boca / 218 
Arta decorativă – teologie estetică 
Amenajări şi decoraţiuni / 221 
Obiecte nepreţuite / 223 
 
Moştenirea Părintelui Arsenie 
– îndrumări şi repere de viaţă 
Păcatele, cauza tuturor relelor 
Între noi şi Dumnezeu este zidul păcatelor / 225 
Moştenirea şi ispăşirea păcatelor / 227 
Oamenii nu se lasă de păcate / 228 
Familia 
Întemeierea familiei / 230 
Viaţa conjugală, zămislire, sarcină, alăptare / 231 
Planificare familială, avort / 235 
Capete din zicerile Părintelui Arsenie / 241 
Familia în scrierile Părintelui / 243 
Postul şi rugăciunea 
Toate relele de la stomac încep / 249 
Asceza fără iubire e departe de Dumnezeu / 251 
Puterea rugăciunii / 252 
Toată fiinţa ta, toată viaţa ta, s-o aduci ca rugăciune lui Dumnezeu / 253 
Nouă ne trebuie post… / 257 
Rugăciuni rămase de la Părintele Arsenie / 259 
Spovedania 
Oamenii pun diferite motive să nu vină la Taina Pocăinţei / 260 
Cum spovedea Părintele Arsenie - Pr. Nicolae Streza / 264 
Preoţii 
Vreţi preoţi buni? Naşteţi-i! / 273 
A osândi pe preoţi e lucrul cel mai uşor şi cel mai fără rost / 275 
Îndrumări pentru preoţi / 277 
Îndrumări pentru viaţa zilnică / 280 
Apoftegme patericale. Un dicţionar de înţelepciune / 283 
Ziceri memorabile / 330 
Lumea după Părintele Arsenie 
 
Cuvinte arhiereşti: 
ÎPS Laurenţiu Streza, Mitropolitul Ardealului: 
„L-am cunoscut personal şi am simţit darul lui Dumnezeu şi binecuvântarea Lui” / 331 
„Pelerinajul nu e suficient” / 335 
PS Daniil Stoenescu, Episcop-Locţiitor al Daciei Felix: 
Îl simţeai pe Hristos trăind şi vorbind în Părintele Arsenie / 335 
O cunună de şapte virtuţi / 339 
Un „Everest” al neamului românesc / 344 
„Unde sunt cei care nu mai sunt?” / 350 
 
Ajutător şi călăuzitor şi după moarte. „Evlavia poporului” 
Viu şi dincolo de moarte - „Dacă plec, vă ajut mai mult” / 355 
Minuni la mormântul Părintelui Arsenie / 357 
 „În jurul mormântului există un duh care ne îndeamnă la pocăinţă” 
 - Părintele Arsenie, Mănăstirea „Sf. Ilie” Topliţa / 368 
Întâlniri după moarte. „Nu l-am cunoscut niciodată personal…” / 369 
Evlavia poporului / 377 
„Sfântul” 
Pelerinaje. „Ia ţara foc din Prislop…” 
Chemat în rugăciune. Pomeniri 
Pictat în biserici 
Închinare în cântec şi poezie 
Părintele este deja canonizat de un popor întreg 
Părintele Arsenie în calendar / 391 
 
Încercări de discreditare. Acuzaţii şi lămuriri 
Puteri paranormale / 395 
Relaţia cu Părintele Stăniloae şi „slava deşartă” / 398 
Maica Zamfira / 402 
Deviaţii, exagerări, adaosuri personale / 404 
 
Locul Părintelui Arsenie Boca în Ortodoxia românească 
Părintele nu poate fi uitat / 405 
Sfinţenie şi geniu / 406 
Avva Arsenie – Stâlp al Adevărului, adânc de teologie, şcoală a ascezei, podoabă a Ortodoxiei - Pr . Conf. Dr. Constantin Necula / 409 
 
Anexe 
Pe urmele paşilor Părintelui Arsenie – un ghid pentru pelerini
Vedeți detaliile complete